Biegunka krwotoczna u psa – zagrażająca życiu choroba. Przyczyny, objawy, leczenie.

Sprawdź nasze produkty

Legowisko dla psa - Canlusso - Elegant - butelkowa zieleń karo

Legowisko dla psa

Zespół ostrej biegunki krwotocznej u psów objawia się wymiotami i biegunką z dużą ilością jasnoczerwonej krwi. Dolegliwości te prowadzą do hemokoncentracji czyli zagęszczenia składników morfotycznych krwi jak erytrocyty czy hemoglobina.

Szczególnie narażone na tą przypadłość są psy ras małych jak:

 • Cavalier King Spaniel
 • Yorkshire terrier
 • Pekińczyk
 • Maltańczyk
 • Jamnik

Przyczyny krwotocznej biegunki u psów.

Dokładna patogeneza i etiologia tej nagle atakującej choroby nie jest znana. Najprawdopodobniej spowodowana jest przez zakażenie bakteriami Clostridium perfringens – drobnoustroje te powszechnie występują w glebie. Przyczyną zatruć zazwyczaj jest spożycie nie świeżego mięsa w którym bakterie wytworzyły toksynę. 

Efektem zakażenia jest zwiększenie przepuszczalności jelit – wyciek płynu, osocza i krwinek czerwonych do światła jelita.

Rozpoznanie biegunki krwotocznej u psa. Charakterystyczne objawy.

Charakterystyczną cechą choroby jest pojawienie się nagłych ostrych objawów –  obfitej, krwawej biegunki przypominającej dżem malinowy, wymiotów, bólu, gorączki. Badania z krwi pobrane przez weterynarza wskazywać będą na znaczną hemokoncentracje powyżej 60%, normalne lub delikatnie obniżone stężenie białka w osoczu, zaburzony profil elektrolitów spowodowany ich niedoborami, czasem zwiększony czas krzepnięcia krwi. Jeśli dojdzie do sepsy to rokowania są gorsze. Badania USG i TK powinny obejmować pętle jelitowe.

Diagnostyka różnicowa powinna obejmować:

 • Zapalenie żołądka i jelit spowodowane bakteriami, wirusami lub pasożytami.
 • Zaburzenia ogólnoustrojowe jak niedoczynność kory nadnerczy.
 • zaburzenie krzepnięcia krwi spowodowane np. zjedzeniem trutki na szczury lub wrodzoną trombocytopenią.
 • Wrzody przewodu pokarmowego – powodujące krwawienie.
 • Nowotwory jelit.
 • Perforacja przewodu pokarmowego.

Leczenie biegunki krwotocznej u psa.

 1. Podstawą leczenia jest agresywna płynoterapia, miarkowana w zależności od perfuzji pacjenta i stopnia odwodnienia. We wstrząsie należy rozważyć podanie koloidów syntetycznych ( osocze).
 2. W niektórych przypadkach może być konieczne podanie antybiotyków pozajelitowych, przeciwko bakterii Clostridium. 
 • Ampicylina – 22 mg na kilogram masy ciałą. Droga podania dożylna. 3 razy dziennie.
 • Metronidazol – 7.5 mg na kilogram masy ciała. Droga podania dożylna. 2 razy dziennie.
 1. W przypadku sepsy zastosowanie mają antybiotyki z grupy gram ujemnych – enrofloksacyna.
 2. Niski poziom potasu należy uzupełnić poprzez dodanie do przetaczanych płynów chlorku potasu w ilości 20-40 mEq/l.
 3. Jeśli występuje hipoglikemia należy wdrożyć odpowiednią suplementacje glukozą 2,5% – 5%
 4. Dodatkowo należy prowadzić leczenie objawowe ( przeciwwymiotne) oraz stosować zbilansowaną dietę.

Szybkie rozpoznanie choroby i agresywne wdrożenie leczenia sprawia, że rokowanie jest dobre. Mogą zdarzyć się jednak powikłania jak sepsa czy wstrząs hipowolemiczny, które w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.